מחלקת בוגרים

מחלקת הבוגרים מאגדת בתוכה מספר קבוצות : בוגרים א', בוגרים ב' ובוגרים ג' ואת קבוצת אריות מטולה.

בוגרים ב'